2012-10-11

Svenskt deltagande i Cyber Europe 2012

I torsdags förra veckan deltog MSB tillsammans med svenska myndigheter och privata organisationer i Cyber Europe 2012.
Cyber Europe 2012 organiserades av den europeiska nätsäkerhetsmyndigheten, ENISA, tillsammans med EU och EFTA:s medlemsländer och Sverige deltog som ett av 25 länder (inom ramen för EU och EFTA) i den distribuerade seminarieövningen, vilken denna gång även involverade den privata sektorn (telekom, finans, e-förvaltning).
MSB har varit samordnande myndighet för Sveriges deltagande och planeringen av övningen. Från svensk sida deltog utöver MSB även PTS, Riksbanken, Riksgälden, Bankföreningen (representerandes affärsbankerna i Sverige) och Swedbank.
övningsscenariot kombinerade ett antal tekniska hot i en simultant eskalerande Distributed Denial of Service (DDoS)-attack mot internettjänster inom ramen för de övade sektorerna i deltagande länder.

Källa: MSB

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng