2013-01-13

Svenska hem blir säkrare

En färsk undersökning gjord i Sverige, Danmark och Finland visar att svenskarna utrustar sina hem med intelligentare säkerhetsutrustning och att den övergripande brandsäkerheten blir allt bättre. 83 procent av de som har brandvarnare har mer än en, och 53 procent av dessa har sammankopplade detektorer. Överlag ligger svenskarna före både finnar och danskar när det gäller intelligent brandvarning.
Undersökningen är gjord av Verisure i Sverige, Danmark och Finland. 2 000 personer har svarat på undersökningen som visar relativt stora skillnader länderna emellan vad gäller brandsäkerhet och intelligent brandvarning.

– Vår undersökning visar att svenskarna, jämfört med danskar och finnar, har ett bättre skydd mot bränder. Dessutom ligger Sverige före när det gäller att anamma intelligent brandvarning, brandvarnare som är sammankopplade så att alla tjuter om en detekterar rök, säger Bänkt Olsson, pressansvarig på Verisure Sverige.

Generellt tenderar svenskarna, och resten av Skandinavien, anamma allt fler lösningar för att få bättre uppkopplade hem.

– Det är glädjande att brandsäkerhet är ett av de första områdena där folk söker smarta-hem-lösningar, med ihopkopplad och uppkopplad teknik som höjer säkerheten. Men detta är bara början, i framtiden kommer vi få se allt mer uppkopplad teknik och tjänster som inte bara höjer säkerheten i våra hem, utan även underlättar vardagen, säger Bänkt Olsson och nämner tjänster som låter hemägare styra exempelvis värme, ljus och elektriska apparater via mobilen.

Statistik från undersökningen:

- 93 procent av svenskarna har brandvarnare. Av dessa har 83 procent fler än en och 53 procent av dem är sammankopplade (tjuter en tjuter alla)

- 76 procent av danskarna har brandvarnare. Av dessa har 74 procent fler än en och 36 procent av dem är sammankopplade.

- 91 procent av finnarna har brandvarnare. Av dessa har 70 procent fler än en och 48 procent av dem är sammankopplade

- 102 personer dog i bränder under 2011 (Källa: Myndigheten for samhällsskydd och beredskap)

- 2011 rapporterades 9 526 bränder i byggnader (Källa: Myndigheten for samhällsskydd och beredskap)

- Försäkringsbolagen betalade ut 5 miljarder kronor i ersättning för brandskador (Källa: Svensk Försäkring)Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng