2017-12-02

Större möjlighet att använda fotboja vid kontaktförbud

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag om att elektronisk övervakning av kontaktförbud, så kallad fotboja, ska kunna sättas in tidigare för att bättre förebygga våld och trakasserier i nära relationer. Regeringen föreslår också att straffet för överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning skärps.

Efter att ha dömts för överträdelse av ett kontaktförbud och för våldsbrottslighet riktad mot sin före detta partner finns det en stor risk för att den dömde kommer att utsätta den före detta partnern för liknande brott igen. Enligt dagens regler tar det för lång tid innan ett kontaktförbud kan kontrolleras med elektronisk övervakning. Därför föreslår regeringen att elektronisk övervakning ska kunna sättas in snabbare.

Regeringen föreslår att:

  • Elektronisk övervakning också ska kunna användas vid utvidgade kontaktförbud om ett tidigare kontaktförbud har överträtts.
  • Det ska bli möjligt att använda elektronisk övervakning i samband med kontaktsförbud i upp till ett år istället för sex månader.
  • Överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning införs som särskild brottsbeteckning. Straffskalan blir fängelse i högst två år utan möjlighet att döma till böter.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng