2013-08-30

Stölder för sex miljarder i svenska butiker

Varje år stjäls det för sex miljarder kronor i svenska butiker. Snatterier och kundstölder har inte minskat, trots att antalet polisanmälningar har gått ner de senaste åren, enligt Svensk Handel.
– Snatteri och stölder är ett stort problem för handeln. I slutänden är alltid det någon annan som får betala för stölderna och omräknat per hushåll handlar det om extra kostnader på 1 290 kronor per år, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Av svinnet står snatterier och kundstölder för 4,4 miljarder kronor. Det interna svinnet som beror på stölder utförda av personal och chefer uppgår till drygt 1,6 miljarder kronor.
Svensk Handels undersökning visar att två tredjedelar av alla stölder som upptäcks polisanmäls.

För att minska stölderna vill Svensk Handel bland annat att begreppet snatteri tas bort ur lagstiftningen och att beloppsgränsen för stöld sänks. Straffen för upprepade stölder måste skärpas och polis och åklagare måste prioritera bekämpandet av häleri. Svensk Handel kräver också lagändringar som gör det lättare för butiker att porta kända snattare.

– Polis och åklagare måste börja förstå att snatteri inte handlar om skolbarn som tar en enstaka godispåse utan om allvarlig och systematisk brottslighet som får stora konsekvenser för både medarbetare och kunder, säger Per Geijer, Svensk Handel.

Svensk Handel har även kartlagt det administrativa svinnet som bland annat beror på skadade och osäljbara varor, felväxling till kunder och bokföringsfel. Det administrativa svinnet uppgår till 3 miljarder kronor och är störst inom dagligvaruhandeln.
Sammanlagt uppgår svinnet, inklusive administrativt svinn, till 1,4 procent av den totala omsättningen i den svenska detaljhandeln, eller 9 miljarder kronor.

– Det är frustrerande att så få polisanmälningar leder till fällande dom. I min butik har vi fem-sex tillbud om dagen och ofta är det samma personer som återkommer. Förutom de ekonomiska förlusterna är det ett stort arbetsmiljöproblem för oss som arbetar i butiken, säger örjan Josefsson, som är ICA-handlare på Sergels Torg i Stockholm.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng