2014-05-22

Snattare kan få tillträdesförbud i butiker

Svensk Handels förslag om att handlare ska få möjlighet att porta kända snattare får nu stöd från politiskt håll.

Liknande regler har nyligen införts för idrottsarenor som kan ge huliganer tillträdesförbud.Frågan om ett tillträdesförbud inom handeln debatterades under Svensk Handels stämma den 12 maj under seminariet "Skydda handeln från hot och våld". På seminariet uttalade sig både den sittande justitieministern Beatrice Ask (M) och möjligen Sveriges blivande dito, justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (S) positivt om att införa en sådan lag. Samtidigt framhöll båda att det inte är helt enkelt att komma fram till hur en sådan lagstiftning ska se ut.

– Vi är beredda att pröva det här i en positiv anda. Jag ser betydande rättssäkerhetsproblem, men det är en fråga som man borde kunna lösa, sa Morgan Johansson (S) på seminariet.
ävenjustitieminister Beatrice Ask var inne på samma linje:

– Det här är en fråga som alliansen har drivit och det är skälet till att Egendomsskyddsutredningen har tittat på det. Jag har förståelse för att handlare vill kunna stänga dörren, sa Beatrice Ask (M).

Just nu håller regeringen på att samla ihop de remissynpunkter som har kommit in på Egendomsskyddsutredningen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng