2009-03-14

Skyddade personupp- gifter felaktigt utlämnade

Ett tekniskt fel i Skatteverkets folkbokföringssystem har inneburit att personbevis för ett tiotal personer med sekretessmarkering har lämnats ut felaktigt. - Felet hade kunnat få allvarliga konsekvenser för de berörda. Alla har kontaktats av våra skyddshandläggare för att säkerställa deras trygghet, säger Skatteverkets säkerhetschef Anders Kylesten.

Felet uppstod i samband med en uppgradering av mjukvaran till folkbokföringssystemet. Följden blev att ett tiotal personbevis med skyddade personuppgifter har lämnats ut till någon som normalt inte skulle ha fått tillgång till uppgifterna. Felet är nu åtgärdat och systemet är säkerhetskontrollerat.

- Vi har länge arbetat aktivt för att förmå andra offentliga förvaltningar att förbättra sina rutiner så att skyddade personuppgifter inte läcker ut. Då är det extra allvarligt när vårt eget datasystem orsakar detta, säger Anders Kylesten.

- Vi kommer nu grundligt att analysera hur detta kunde hända för att se till att det inte händer igen, säger Anders Kylesten. Av Sveriges nio miljoner invånare har cirka 11 000 personer skyddade uppgifter i folkbokföringen. Ingen utöver de berörda personerna som vi har kontaktat, har drabbats av systemfelet. Sekretessmarkering är den lägsta av tre skyddsåtgärder. Personer med de högre säkerhetsnivåerna, kvarskrivning och fingerade personuppgifter, har över huvud taget inte berörts av felet.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng