2012-12-26

Skolmaten betalas med studentkortet

I Danmark betalar eleverna för skolmaten. På Nærum gymnasium har införandet av ett kombinerat student- och betalkort minskat kontanthanteringen, ökat effektiviteten och förbättrat hygienen. Dessutom kan lärarna använda kortet för inpassering och tappar någon sitt kort kan IT-avdelningen snabbt skriva ut ett nytt med hjälp av en kortprinter.
Studentkortet fungerar som betalkort för studenterna i cafeterian och i lärarnas kort finns också en inbyggd funktion som ger åtkomst till utvalda dörrar. På sikt kan man tänka sig att fler funktioner läggs in på korten, till exempel betalning av pappersutskrifter, säger Tonny Westh Jensen, som är ansvarig för skolans IT-avdelning.
Minimal risk för missbruk
Kortprintern finns i IT-avdelningens lokaler och kommer från Pas Card. Tonny Westh Jensen berättar att här produceras cirka 350 kort vid skolstarten som både elever och lärare har nytta av. Under resten av året används printern bara när en ny elev börjar eller när ett borttappat kort måste ersättas.
– Det är smidigt att vi snabbt kan skriva ut ett nytt kort själva istället för att vänta på att det skickas med posten, säger han.
Jeppe Svarre Rasmussen från Pas Card Danmark, som levererade både printern, kort och cafeterians kassaapparat, har varit med vid implementeringen av kortet på Nærum gymnasium.
– Eleverna själva, eller förmodligen oftast deras föräldrar, sätter in pengar på studentkortet via internet. På så sätt kan de följa vilka betalningar som görs och det går dessutom att få ett kvitto vid kassan där man ser köpet som just har gjorts. Eleverna behöver inte längre ha kontanter med sig till skolan för att kunna köpa mat och dryck. Tappar de sina kontanter är de borta, men tappar de sitt studentkort är det bara att spärra det. Kortet kan endast användas som betalningsmedel på skolan och det innehåller dessutom en bild på kortinnehavaren så risken för missbruk innan ett borttappat kort spärras är minimal, säger Jeppe Svarre Rasmussen.
Fler funktioner kan också läggas in på kortet utan att det behöver omprogrammeras.
Internationellt studentkort
även om kortet är kopplat till Nærum gymnasium lönar det sig att ha det med sig även utanför skoltid. Det är giltigt som studentlegitimation både i Danmark och i andra länder och vid uppvisande ger det till exempel rabatt till olika turistattraktioner och museum. Billigare entré till klubbar och diskon är ovanligt, men om personen i fråga över 18 år går det att visa det för dörrvakten och då gäller kortet som legitimation eftersom det innehåller en bild på eleven.
Betalning på en sekund
Lunchpausen på Nærum Gymnasium är bara en halvtimme, så det är viktigt att kön till cafeterians kassa är så kort som möjligt.
– Det är upp till var och en att betala med studentkortet eller med kontanter, men efter att kortet infördes för fyra månader sedan går det mycket snabbare i kassan, säger Lisa Nyholm som är chef för cafeterian.
– Anledningen är helt enkelt att det bara tar en sekund att betala med kortet. Så det ligger i allas intresse att man använder det.
Färre bakterier
Eftersom både elever och serveringspersonal har minskat hanteringen av sedlar och mynt blir det också färre bakterier i omlopp. Detta passar mycket väl in i skolans profil som en hälsosam skola, vilket bland annat innebär att skolan erbjuder hälsosam och varierad mat två gånger om dagen – i första hand maträtter med ekologiska råvaror tillagade på plats. Och det går varken att köpa godis eller cola.
Stadigt ökad försäljning
– Sedan studentkortet lanserades har vi upplevt en stadig ökning av försäljningen – vilket jag tolkar som att eleverna äter mer nyttig mat än vad de gjorde tidigare, säger Lisa Nyholm.
Förutom att kunna betala för mat i cafeterian kan eleverna även använda sitt studentkort i samband med fester på skolan. Festen betalas via nätportalen Billetlugen med till exempel Dankort (ett danskt kreditkort). Eleven skriver in sitt nummer på studentkortet som matchas med ett register som Billetlugen har fått från skolan. Vid ingången till festen registreras eleven genom sitt kort och därmed slipper även festpersonalen kontanthanteringen.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng