2015-10-13

Sectech: Datainspektionen reder ut begreppen kring kameraövervakningslagen

Under Sectech arrangeras en halvdagskonferens där Datainspektionen reder ut begreppen kring kameraövervakningslagen.
Säkerhetsmässan Sectech arrangeras den 11-12 november på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan. Det är den tjugoandra gången sedan starten 2001 som Sectech äger rum, vilket innebär att Sectech är den säkerhetsmässa som har arrangerats flest gånger i Skandinavien.

Kameraövervakningslagen har kritiserats för sin otydlighet, inte minst av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och intresseorganisationen Säkerhetsbranschen. Mot denna bakgrund arrangeras halvdagskonferensen "När är det tillåtet att kameraövervaka? Datainspektionen reder ut begreppen" den 12 november på Sectech. Konferensen anordnas av Datainspektionen i samarbete med säkerhetsförlaget AR Media International.

PROGRAM
9.15 Inledning
Kort presentation av Datainspektionens arbete med kamerafrågor och särskilt överklaganderollen. Varför överklagar Datainspektionen länsstyrelsernas beslut?
Talare: Agneta Runmarker

9.30 Hur man blir en bra sökande
Vi går igenom vad man ska tänka på när man ansöker om tillstånd till kameraövervakning samt vanliga fel och brister i ansökningarna.
Talare: Malin Ricknäs

9.45 Integritetsvänlig teknik, IVT
Vad är integritetsvänlig teknik och hur kan sådan teknik göra det lättare att få tillstånd till kameraövervakning? Vi går igenom några beslut och domar där användandet av IVT har påverkat möjligheterna att få tillstånd.
Talare: Agneta Runmarker och Adolf Slama

10.00 Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning
Vilka krav ställs på den som kameraövervakar att skydda bild- eller ljudmaterialet så att ingen obehörig kan komma åt det? Vi reder ut frågan.
Talare: Adolf Slama

10.15 Kort paus

10.30 Gränsdragning mot personuppgiftslagen
Ibland gäller andra lagar istället för kameraövervakningslagen. Vi går igenom när personuppgiftslagen blir aktuell i fråga om säkerhetssystem, t.ex. om man använder sig av kamerabilder eller andra personuppgifter i ett passersystem.
Talare: Sara Smeds

10.40-11.00 Aktuella överklaganden
Vi går igenom några uppmärksammade överklaganden som rör teknik som används på ett nytt sätt, t.ex. kameraövervakning med drönare och så kallade dashcams, samt kameraövervakning av gator och torg i bostads- eller nöjesområden.
Talare: Martin Hemberg

11.05 -11.35 Tid för frågor och svar
I panelen: ej bestämt, beror på om det blir tid för frågor eller en paneldiskussion och vilket ämne som i sådant fall ska diskuteras

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng