2019-01-21

 Sectech 2019 i Norge – nu fullbokad!

 Deniz Baykal på AR Media International, projektchef för Sectech..

Den 6 – 7 mars 2019 arrangeras den kompakta säkerhetsmässan Sectech för nionde gången i Norge. Liksom 2017 är platsen Norges Varemesse i Lilleström, mittemellan flygplatsen Gardemoen och Oslo centralstation.

På plats väntar 50 utställare som representerar vad dagens säkerhetsmarknad har at erbjuda.

Förutom utställningen arrangeras seminarier om bland annat säkerhetsteknikens roll i det framväxande IoT-samhället. Ett annat tema på årets Sectech är områdesövervakning som vanligen benämns perimeterövervakning i säkerhetssammanhang. Här inbegrips hur man förebygger eller upptäcker hot utifrån, både från marken och från luften, då även drönare kan utgöra hot.

– AI och olika typer av systemintegration är väl de stora tekniktrenderna. De kommer vi ta upp i seminarieprogrammet. Men den stora tekniktrenden är förstås Internet of Thing och intresset för hur den påberkar säkerhetsmarknaden är förstås intressant, säger lennart Alexandrie, som ansvarar för seminarieprogrammet.

– Att vi lägger en del fokus också på perimeterövervakning har att göra med två saker. Dels är det elektroniska områdesskyddet den säkerhetstekniska applikation som har störst tillväxt. Flyktingströmmar, Dels har perimeterövervakning fått en ny dimension då drönarna utgör ett nytt potentiellt hot som måste mötas med anpassad övervakning för tidig upptäckt, men också

Arrangören, AR Media International, rapporterar att intresset för att ställa ut har varit mycket stor.

– Liksom 2017 är utställningen helt fullbokad. Vi har verkligen fått maximera utställningsytan för att få plats med för att få in alla nu befintliga utställare, säger Deniz Baykal, försäljningschef på AR Media International och projektchef för Sectech.

Förra gången Sectech arrangerades kom 844 besökare till det kompekata evenemanget. Deniz Baykal tror och hoppas på en liknande siffra i år.

– Framför allt hoppas jag på samma höga kvalitet på besökarna som förra gången. Det är ju det som är Sectechs signum. Samtidigt är det ju kul om vi skulle kunna spränga 900-vallen när det gäller besökare, kommenterar Deniz avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng