2020-01-21

Säker kritisk infrastruktur - Del 2 av 2

Säkerhetskameror skyddar finska energijätten Oulun

Videoövervakningssystemet på Oulun Energia används för att övervaka produktion och lokaler samt för att övervaka delar av företagets anläggningar på distans.

Videoövervakningssystemet på Oulun Energia används för att övervaka produktion och lokaler samt för att övervaka delar av företagets anläggningar på distans.

En tillförlitlig lösning med möjlighet till fjärrövervakning och intelligenta videofunktioner var prioritet när norra Finlands ledande elproducent Oulun Energia uppgraderade sitt övervakningssystem. Valet föll på Axis.

Oulun Energia är baserat i Uleåborg och är norra Finlands ledande energikoncern och säljer och distribuerar el och värme. Företaget arbetar över hela värdekedjan inklusive produktion av råmaterial, elproduktion, distribution och försäljning av el och värme.

Perimeterskydd bra för miljön

Axis Communications nordiska försäljningschef Jimmy Ek.
Axis Communications nordiska försäljningschef Jimmy Ek.

Oulun Energia bestämde sig för ett övervakningssystem med Axiskameror när det gamla systemet skulle uppgraderas. Axis Communications nordiska försäljningschef Jimmy Ek menar att det är väldigt viktigt att hårdvara och mjukvara håller högsta möjliga kvalitet eftersom kritisk infrastruktur är av stor betydelse för samhället.

– Lösningarna innehåller ofta många olika komponenter och därför är det viktigt att det finns ett nära samarbete mellan leverantör och installatör, säger han.

Jimmy Ek menar också att betydelsen av att ha ett tillförlitligt perimeterskydd inte ska underskattas.

– Det många glömmer bort är att det förutom trygghet och säkerhet finns positiva effekter ur ett miljöhänseende. Med ett bra perimeterskydd där till exempel både kameror och IP-ljud används är det möjligt att i ett tidigt skede upptäcka och även avskräcka intrång, och på så vis minimera antalet utryckningar. Det sparar på onödiga utsläpp och givetvis sparar det tid och pengar för samhället i stort, säger han.

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet är en annan viktig aspekt vid säkerhetsinstallationer och inte minst när det gäller kritisk infrastruktur.

– Återigen spelar förtroende och kommunikation mellan kunder och leverantörer en stor roll. Att följa tydliga processer och ha en väl genomtänkt cybersäkerhetsplan är av största vikt för alla. En så kallad ”hardening guide” ska tillhandahållas av leverantören och information gällande uppdateringar och eventuella läckor ska omedelbart distribueras för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas, säger Jimmy Ek.

Övervakning på distans

Kari Nykänen var ansvarig för informationssäkerhet hos Oulun Energia i samband med installationen och han menar att Axis erbjöd en pålitlig och högkvalitativ lösning för att utföra systemuppgraderingen och att de hade stor nytta av Axis erfarenheter.

Videoövervakningssystemet på Oulun Energia används för att övervaka produktion och lokaler. Kameror används också för att övervaka delar av företagets anläggningar på distans.

– För oss är den största fördelen med ett fjärrövervakningssystem att vi kan arbeta på distans med visuell hjälp av kameran. Du kan övervaka processerna vid avlägsna platser mycket mer effektivt, sa Kari Nykänen.

Perimetern väldigt viktig

Det finns mer än 100 Axis-nätverkskameror installerade på 15–20 avlägsna platser. Alla kamerorna spelar in hela tiden och ger företaget bilder av varje pågående process. Oulun Energia drar också nytta av en funktion i sina kameror som sänder en signal om den inte är i drift, och det finns planer på att implementera ytterligare intelligenta videofunktioner i systemet.

Oulun Energia använder också sina kameror för att undersöka incidenter med graffiti och vandalism. Det normala tillvägagångssättet vid en incident är att producera videoklipp av händelsen och rapportera brottet. Men kamerasystemet ökar också inkräktarens säkerhet eftersom personen nödvändigtvis inte inser faran med att till exempel komma för nära en eltransformator. Det är viktigt för Oulun Energia att få reda på om någon gör intrång på deras områden och det ger ”peace of mind” att ha tydliga skyltar om att videoövervakning pågår och veta att kamerorna fungerar avskräckande.

Säkrare arbetsmiljö

Kamerorna är också till stor hjälp för Oulun Energia att undersöka orsaken när det inträffar en krissituation vid produktionslinjen. De kan också vara till hjälp vid planering: om till exempel en byggnad ligger för nära en kraftstation kan det orsaka problem på den platsen. Kamerorna ger teamet en tydligare bild av situationen, vilket kort sagt betyder att de kan förhindra att händelser inträffar.

Kamerorna bidrar enligt Axis till en säkrare arbetsmiljö och hjälper till att förhindra skador och kostsamma produktionsstopp.

– Inte en enda gång har vi hamnat i en situation där det inte har funnits något videomaterial av händelsen; inspelningskapaciteten är bra och den uppfyller helt klart våra krav, sa Kari Nykänen.

Inget integritetsproblem

Oulun Energia frågade sina anställda om de tyckte det var besvärande att deras arbets¬stationer kan övervakas av kameror, men feedbacken de fick tydde inte alls på det utan personalen reagerade positivt.


 


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng