2013-04-05

Säker larmöverföring – flera fabrikat tappar SBSC-certifikat

Det reviderade regelverket för säker larmöverföring sätter funktionen i främsta rummet, menar Jan-Olof Danielsson, vd för SBSC.

Det reviderade regelverket för säker larmöverföring sätter funktionen i främsta rummet, menar Jan-Olof Danielsson, vd för SBSC.

För en tid sedan varslade Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) samtliga intygssinnehavare om indragning av alla larmsändarintyg om de inte under årets första kvartal kunde påvisa "att tillgänglighetsmätning av larmsändarna görs på ett trovärdigt sätt samt att man har system för att identifiera och åtgärda sändare med svajiga driftsbilder". Nu har utfallet kommit – några tillverkare förlorar sina intyg och framför allt kopplas certifikatens giltighet till vilken larmcentral som larmsändarna kopplas till.

Kraven på tillgänglighetsmätning omfattar samtliga SBSC-certifierade larmsändare, även de som endast var intygade för mindre känsliga anläggningar, det vill säga klass 1 och klass 2. Tidigare omfattades inte dessa larmklasser.

För att kunna revidera sin lista på certifierade produkter har SBSC avkrävt certifikatsinnehavarna driftstatistik och redovisning inklusive mätning av larmsändarnas tillgänglighet. De certifikatsinnehavare som har underlåtit att lämna in uppgifter eller inte kunnat visa på någon trovärdighet för sina mätningar har inte kommit med på den nya listan över certifierad larmöverföringsutrustning.

På den uppdaterade listan över SBSC-certifierad larmöverföring, som gäller från den 1 april, har några fabrikat fallit helt bort, exempelvis Contal, Foab och Webway1.

– Man ska se listan som ett levande dokument som hela tiden uppdateras. Alla produkter där de kan påvisas att de lever upp till kraven ska naturligtvis vara med. Att det saknas fabrikat och produkter behöver inte bero på att produkterna inte lever upp till kraven. Det kan vara så enkelt att certifikatsinnehavaren ännu inte har försökt eller kunnat påvisa att så är fallet, kommenterar Jan-Olof Danielsson, vd för SBSC.

Bland certifikatsinnehavaren har en viss oro förekommit sedan SBSC aviserade om återkallning av intyg. Men flera av dem har ändå varit positiva till kraven på exempelvis mätning av larmsändarnas tillgänglighet. Peter Sääv är försäljningsdirektör på Safetel.

– Vi på Safetel har varit involverade i det internationella arbetet gällande certifiering under många år och har arbetat efter dessa riktlinjer i över tio år. Det är bra att SBSC begär in uppgifter för att säkerställa att produkterna lever upp till kraven för säker larmöverföring. Självklart är mycket stolta över att vi har erhållit certifikat gällande larmöverföringsutrustning med vår Airborne-familj, säger han.

Anders Johansson, vd för Dualtech, tycker också att revideringen av listan är bra.

– Vi investerar mycket tid och pengar i att kvalitetssäkra alla våra produkter och lösningar. Det är naturligtvis mycket glädjande att få en oberoende kvittens på att våra ansträngningar och investeringar gett avsedd effekt, säger Anders Johansson, som glädjs åt att deras DALM-produkter passerat nålsögat.

även Multicom Security, Stanley Solutions, Teletec, Digital Security Controls (DSC) och UTC har SBSC-certifierade produkter på den reviderade listan som gäller från den 1 april 2013. Men det är inte bara på produktnamn och certifikatsinnehavare som man ser skillnaden mot föregående lista. Till skillnad mot tidigare lista betonas larmcentralernas betydelse för funktionen då samtliga certifikat gäller endast i kombination med specificerade larmcentraler.

– På det här viset sätter vi funktionen i det främsta rummet. Det handlar om att produkterna ska generera säker larmöverföring då måste det finnas en larmcentral som tar emot och förmedlar larmet vidare samt att man kan följa upp och åtgärda det som inte fungerar så bra. Det underlag vi nu har fått in, bland annat via larmcentralernas medverkan, har möjliggjort att den här förbättringen verkligen kommer slutkunderna tillgodo genom säkrare driftsbilder, kommenterar Jan-Olof Danielsson på SBSC avslutningsvis.

Den fullständiga listan på certifikat för larmöverföringsutrustning finner du här: http://www.sbsc.se/certificate/searchcertificate.aspx

De larmcentraler som är kopplade till varje certifikat hittar du under respektive "info-flik".


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng