2014-12-08

Så motverkade polisen värdetransportrån

I en ny artikel i Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention beskriver forskare från Stockholms Universitet hur polisen motverkade de kraftigt ökande värdetransportrånen under åren runt millenieskiftet.
Antalet värdetransportrån ökade kraftigt under åren kring millennieskiftet. Rånarna var ibland beväpnade med automatvapen och sprängämnen. Artikeln Pressured to learn? Swedish police experiences of curbing organized crime av forskarna Fredrik Fors och Dan Hansén beskriver hur polisen hanterade rånen.

Slutsatsen är att rättsväsendet lyckades motverka värdetransportrån genom att uppmuntra till yttre förändringar där transportörer förbättrade teknik och metoder och på så vis gjorde det svårare att komma över stora mängder kontanter vid rån.

Artikeln finns att läsa här.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng