2016-05-19

Riksdagen sa ja till lag mot identitetsstölder

Det ska bli svårare att missbruka någons identitetsuppgifter. Att få sina identitetsuppgifter utnyttjade är en stor integritetskränkning och skyddet mot det bör stärkas. Det anser riksdagen som säger ja till regeringen förslag till ändringar i brottsbalken.
Lagändringarna innebär att det nya brottet olovlig identitetsanvändning införs. Med olovlig identitetsanvändning menas att någon använder en annan persons identitetsuppgifter utan att personen lämnat sitt samtycke. Regeringen föreslår även att brottet olaga förföljelse ska omfatta handlingar som handlar om olovlig identitetsanvändning.

ändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.

Källa: Riksdagen

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng