2015-03-31

Regeringen tog emot utredning om datalagring

Nu har Sten Heckscher utredning

Nu har Sten Heckscher utredning Foto: Martina Huber/<br/>Regeringskansliet

Utredningen "Datalagring och integritet" överväger hur skyddet för den personliga integriteten kan stärkas när det gäller lagring av uppgifter om elektronisk kommunikation för brottsbekämpande ändamål.
Den förre detta ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher har nu överlämnat betänkandet "Datalagring och integritet", SOU 2015:31, till inrikesminister Anders Ygeman. Utredningen har i samarbete med Brå kartlagt hur Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket i sin underrättelseverksamhet tillämpar reglerna om att få del av uppgifter om elektronisk kommunikation. Kartläggningen redovisas i detalj.

Utredningen konstaterar att informationen är till stor nytta i verksamheten och att myndigheterna tillämpar reglerna på ett tillfredsställande sätt. Bland annat därför bedömer utredningen att besluten om att ta in uppgifterna även i fortsättningen bör fattas av Polisen, Säpo och Tullen.

– Datalagring måste alltid omgärdas av rättssäkerhet och skydd av människors personliga integritet. Utredningen förslår flera mindre integritetssäkrande åtgärder som vi kommer att arbeta vidare med, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Utredningen överväger också hur skyddet för den personliga integriteten kan stärkas när det gäller lagring av uppgifter om elektronisk kommunikation för brottsbekämpande ändamål. Vissa justeringar föreslås:
  • Beslut om inhämtning av så kallade abonnemangsuppgifter för brottsbekämpande ändamål ska i fortsättningen få fattas endast av särskilt angivna befattningshavare och ska dokumenteras.
  • Myndigheterna ska förstöra inhämtade uppgifter i vissa fall där det står klart att uppgifterna omfattas av till exempel journalisters yrkesmässiga tystnadsplikt.
  • Myndigheternas skyldighet att underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om sina beslut ska i fortsättningen fullgöras genom att myndigheten ger in sitt beslut till nämnden.
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng