2017-11-24

Regeringen inrättar centrum mot våldsbejakande extremism

Regeringen har fattat det formella beslutet att inrätta ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet.

Det nationella centrumet mot våldsbejakande extremism ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Ytterst syftar verksamheten till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centrumet kommer att ha fyra huvuduppgifter:

  • Främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå.
  • Verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet.
  • Ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism.
  • Samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik.
Centrumet påbörjar sin verksamhet den 1 januari 2018.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng