2017-12-01

Regeringen beslutade om amnesti för explosiva varor

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss om genomförandet av en tidsbegränsad amnesti för explosiva varor.

Det här är första gången det genomförs en amnesti för explosiva varor i Sverige. Förslaget innebär att den som hanterar en explosiv vara utan att ha rätt till det ska inte dömas till ansvar för detta om man kontaktar Polismyndigheten och lämnar uppgifterna som behövs för att myndigheten ska kunna omhänderta den explosiva varan. För att få ta del av ansvarsfriheten kan man även ibland behöva följa polisens instruktioner så de ska kunna ta omhand till exempel handgranaten.

Ansvarsfriheten föreslås gälla mellan den 15 oktober 2018 och den 11 januari 2019. Den som kontaktar eller bistår Polismyndigheten har rätt att vara anonym. Explosiva varor som omhändertagits av Polismyndigheten ska som huvudregel tillfalla staten och förstöras.

Sedan tidigare har regeringen vidtagit flera åtgärder i syfte att minska antalet illegala explosiva varor, bland annat har straffen skärpts för allvarliga brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng