2015-01-02

Rapport om arbetet med Nationell handlingsplan för informationssäkerhet

Den nationella handlingsplanen för samhällets informationssäkerhet är framtagen på regeringens uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samråd med övriga myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI).
I handlingsplanen finns det, enligt MSB, ett trettiotal åtgärdspunkter som myndigheterna i SAMFI har arbetat med sedan 2012. I SAMFI ingår Försvarets materielverk (FMV)/Sveriges certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS) och Säkerhetspolisen/Rikskriminalpolisen.

Arbetet med handlingsplanen avslutas enligt planering 2015. Nu presenteras status över genomförda aktiviteter fram till november 2014 i rapporten Nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet: Statusrapport genomförande, skriver MSB.

– Syftet med handlingsplanen är att genomföra central aktiviteter för att öka samhällets informationssäkerhet och att ge stöd till viktiga samhällsaktörer ‒ myndigheter, landsting och kommuner men också privata leverantörer av nät- och driftstjänster ‒ för att de ska kunna förbättra sin informationssäkerhet. Jag kan glädjande konstatera att de flesta åtgärder nu är genomförda, vilket känns bra inför den avslutande delen av arbetet som sker under nästa år, säger Richard Oehme, chef för verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet, MSB.

Källa: MSB

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng