2012-09-19

Rakel och Nödnett förenas

Den 29–30 augusti samlades ett femtiotal svenska och norska representanter från räddningstjänst, ambulans och polis och Tetra-leverantörer för att markera starten på det treåriga samarbetsprojektet Nor-Swe ISI-Project.
Syftet är att säkra en effektiv och användarvänlig kommunikation mellan samhällsviktiga aktörer i Sverige och Norge, mellan Rakel och Nödnett. Arrangörer av mötet och initiativtagare till projektet är svenska MSB och norska Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). DNK ansvarar för utbyggnad av Rakels norska motsvarighet Nödnett. Utbyggnaden av Nödnett planeras vara klar 2015.
I projektet ingår bland annat att utveckla och införa standardiserade ISI gränssnitt (Inter System Interface) i Rakel och Nödnett, ta fram modeller och procedurer för samverkan över gränserna och ta fram legala ramverk.

Källa MSB

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng