2017-12-21

Prognos: Storskaliga ransomware-attacker att vänta under 2018

Kritisk infrastruktur i riskzonen och storskaliga ransomware-attacker att vänta, enligt Check Points prognos för 2018.

Storskaliga ransomware-attacker att vänta

Ransomware har kommit att bli en kassako för cyberkriminella, likväl en täckmantel för än mer skadliga syften, och har drabbat såväl konsumenter som organisationer.

Attackerna väntas dessutom öka i antal och bli allt mer kreativa, och det kommer med stor sannolikhet ske storskaliga, globala attacker i likhet med Wannacry-attacken även under 2018. Dessutom kommer det ske fler riktade attacker, där sofistikerade vapen framtagna på nationell nivå används, menar Check Point.

Ökad molnanvändning trots allvarliga säkerhetsbrister
Användningen av molntjänster ökar, trots att allvarliga säkerhetsbrister är vanligt förekommande då den teknik och infrastruktur som stödjer dessa tjänster fortfarande är under utveckling. Missförstånd kring den delade ansvarsmodellen kring säkerhet i molnet lämnar dessutom dörrar öppna för intrång.

Under 2017 var 50 % av de säkerhetsincidenter som hanterades av Check Point relaterade till molntjänster. Antalet incidenter väntas dessutom öka under 2018 i och med ökad användning av molnbaserade fildelningslösningar och SaaS-baserade e-maillösningar såsom Office 365 och G-Suite.

Mobilen sällan skyddad
Mobiltelefoner är en självklar del av verksamheters IT-infrastruktur, men är sällan tillräckligt skyddade trots den risk de utgör. Check Point tror att det kommer att fortsätta upptäcka sårbarheter i mobila operativsystem, vilket visar att organisationer måste börja ta mobil säkerhet på allvar.

Skadlig kod riktad mot mobiltelefoner väntas öka, framförallt vad gäller skadlig kod riktad mot mobila banklösningar. Check Point väntar sig också en ökad utvinning av kryptovalutor med skadlig kod, vilket de har sett redan i november i år.

Kritisk infrastruktur i riskzonen
Majoriteten av dagens kritiska infrastruktur designades och byggdes innan cyberhoten var verklighet. Att till exempel vatten- och energiförsörjningen inte har utsatts för storskaliga attacker som påverkar miljontals människor handlar mer om tur än någonting annat. En attack av detta slag kommer med största sannolikhet ske, troligtvis redan under det kommande året.

Internet of (Insecure) Things
IoT-enheter integreras i allt större skala i organisationers nätverk, vilket innebär att behovet av säkerhetslösningar för såväl nätverk som enskilda enheter ökar. Användningen av smarta enheter skapar fler attackytor och nya möjligheter för cyberkriminella och det kommer med all sannolikhet ske varianter av Mirai- och BlueBorne-attackerna under 2018.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng