2014-12-18

Polisens behandling av personuppgifter kritiseras

Sigurd Heuman, Sin:s ordförande (Foto: Carl Johan Erikson)

Sigurd Heuman, Sin:s ordförande (Foto: Carl Johan Erikson)

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Sin) kritiserar behandlingen av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid Polismyndigheten i Västra Götaland och Polismyndigheten i Östergötlands län.
Det pågår redan en förundersökning om ett av de dokument hos Polismyndigheten i Västra Götaland som Sin har granskat. Sin anmäler nu polismyndighetens behandling av personuppgifter i ytterligare ett dokument till åklagarmyndigheten.

– Vi har dragit slutsatsen att uppgifterna i det dokument som vi nu anmäler till åklagarmyndigheten har behandlats enbart på grund av att en person har konverterat till islam. Det är ett särskilt allvarligt fel som kan utgöra brott, säger Sigurd Heuman, Sin:s ordförande.

Följer inte polisdatalagen
Uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelse och hälsa har också i flera andra fall behandlats på ett olagligt sätt av de granskade polismyndigheterna. Dessutom har myndigheterna brutit mot flera andra regler i polisdatalagen.

– Polismyndigheternas sätt att arbeta i underrättelseverksamheten innebär att polisen inte följer polisdatalagen, säger Sigurd Heuman och framhåller att den nya Polismyndigheten som skapas vid årsskiftet måste se till att de här bristerna åtgärdas.

På Polisens hemsida säger Eva-Lotta Hedin, chef för Rikspolisstyrelsens rättsavdelning, att "Rikspolisstyrelsen ser allvarligt på det som granskningen visar". Hon säger också att Rikspolisens uppfattning är att "såväl IT-stödet som rutinerna för denna verksamhet har förbättrats avsevärt", men att Sins:s granskning visar att "vissa brister ännu kvarstår".

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng