2014-12-28

Polisens arbete med branden i Västmanland får godkänt

Släckningarbetet i skogen (Foto:MSB)

Släckningarbetet i skogen (Foto:MSB)

En ny tillsynsrapport konstaterar att Polisen löste sina huvuduppgifter på ett bra sätt under den stora branden i Västmanland i somras. Beslutet om särskild händelse borde dock ha fattas tidigare, skriver Polisen.
Branden i Västmanland i somras är den största svenska branden i modern tid. Ur ett polisiärt perspektiv kan händelseförloppet delas in fyra skeden, skriver Polisen. Det var först i skede två, den 4 augusti, som branden kom attklassas som en särskild händelse. Enligt Polisen ade den då blivit en eldstorm som krävde förstärkning från närliggande polismyndigheter.

Under skede tre, den 5 augusti, inrättades en fullskalig stab i Västerås. Det lämnades in en begäran om nationell förstärkningsrörelse till Rikskriminalpolisen (RKP). Länsstyrelsen övertog ansvaret för räddningsinsatsen och länsstyrelsens huvudort för ledningen av insatsen blev Ramnäs. Under skede tre planerades och genomfördes också mottagandet av den nationella förstärkningsresurseren, skriver Polisen.

Under skede fyra utsågs, enligt Polisen, lokala kontaktpoliser för att säkerställa att de värst drabbade kunde återvända under ordnade och värdiga former.

I tillsynsrapporten framgår att de som arbetade inom ramen för den polisiära insatsen i allt väsentligt genomfört sitt uppdrag på ett bra sätt. Polisen bedöms ha löst sina huvuduppgifter. Med tanke på det underlag som fanns tillgängligt hade dock beslut om särskild händelse kunnat fattas tidigare. Polisen borde också ha varit representerad i räddningsledarens strategiska stab i Ramnäs. Det finns också vissa brister i dokumentationen, visar rapporten.

Källa: Polisen

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng