2014-12-08

Polisen utbyter dna i internationellt samarbete

Dna-utbytet har hittills inneburit 381 svenska spår mot personprofiler i Nederländera, Finland, Estland, Polen och Litauen. (Foto: Marcus Andrae, NFC)

Dna-utbytet har hittills inneburit 381 svenska spår mot personprofiler i Nederländera, Finland, Estland, Polen och Litauen. (Foto: Marcus Andrae, NFC)

Nu har Polisen inlett samarbeten med Nederländerna, Finland, Estland, Polen och Litauen där dna-profiler från svenska utredningar körs automatiskt mot de länderna.
– När vi nu samarbetar med de här fem länderna ökar chanserna att hitta en gärningsman som kan kopplas till ett brott eller en brottsplats i Sverige, säger Elenor Groth som är chef på enheten för internationellt polissamarbete på Rikskriminalpolisen.
Utbytet har hittills inneburit 381 svenska spår mot personprofiler i Nederländera, Finland, Estland, Polen och Litauen.

– Resultaten visar att en träff har skett, men för att få till exempel personuppgifter, typ av brott eller annan avgörande information, så måste utredarna skicka en begäran till oss på IPO, där vi hanterar alla de här ärendena, säger Elenor Groth.

Ett exempel som Polisen lyfter fram är en våldtäkt som skedde i Skåne 2007, som har träffat på en personprofil i Nederländerna, där samma person förekommer för dråp. Skåne tingsrätt har häktat mannen i sin utevaro och detta har lett till att åklagare har begärt en internationell efterlysning av honom.

Enhetliga riktlinjer
Enligt Polisen kommer samarbetet nu att fortsätta kontinuerligt med dessa länder. Elenor Groth tror dessutom att arbetet kommer att förbättras ytterligare efter årskiftet när alla inom myndigheten ingår i den nya gemensamma Polismyndigheten.

– Den nationella operativa avdelningen ska ansvara för att styra, utveckla och följa upp det internationella polissamarbetet. Vi kommer därför att utarbeta enhetliga riktlinjer och rutiner för arbetet med dna-träffarna. På så vis kan vi bland annat säkerställa att inga ärenden faller mellan stolarna. Gemensamma arbetssätt över hela landet blir också mer rättssäkert för målsägandena, säger Elenor Groth.

Dna-utbytet kommer, enligt Polisen, även att utvidgas med Slovakien innan årsskiftet, och med österrike i februari. Målet är att alla EU-länder ska vara med och utbyta dna.

Fakta om dna-utbytet
Land Antal svenska spår mot personprofil
Finland 140
Litauen 149
Nederländerna 34
Estland 29
Polen 29

Källa: Polisen

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng