2018-02-28

Polisen inleder försök med kroppskameror

Kroppsburna kameror används redan idag av polisstyrkor i många länder. I Sverige har de främst använts vid särskilda händelser som fotbollsderbyn.

Under våren 2018 inleds polisens nationella testverksamhet med kroppsburna kameror. Poliser i yttre tjänst i vissa lokalpolisområden har möjlighet att få en kroppskamera till sin utrustning.

– Vi tror att kroppskamerorna bland annat kommer att minska våldet mot polisen. Filmmaterialet kan naturligtvis också utgöra en viktig del i bevisningen i utredningsarbetet. Det har vi redan sett och kommer att se mer av, säger Anders Hall, utvecklingschef vid polisens nationella operativa avdelning.

Den kroppsburna kameran fästs till exempel på bröstfickan och kontrolleras helt av den polis som bär kameran. Kamerorna är utrustade med ett förinspelningsläge, vilket innebär att när polisen trycker på inspelningsknappen finns bildmaterial redan inspelat sedan 30 sekunder tillbaka.

Inspelning av bild och ljud med kroppskameror får ske i syfte att förebygga, förhindra, eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda eller beivra brott. Fasta säkerhetskameror regleras av kameraövervakningslagen, men kroppskameror anses inte vara uppsatta eller manövreras från annan plats. Därmed är det polisdatalagen som reglerar användningen av kroppskameror.

– Av integritetsskäl är det enbart den polis som har gjort själva inspelningen som kommer att kunna se det inspelade materialet. Filmmaterial som ska ingå i förundersökningar kommer att begäras ut enligt ordinarie rutiner, säger Anders Hall.

Försöket med kroppskameror i lokalpolisområden i polisregion Syd och i polisregion Stockholm inleds successivt under de närmaste månaderna. Testverksamheten kommer kontinuerligt att utvärderas av Brottsförebyggande rådet.

Källa: Polisen


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng