2019-10-01

Polisen får använda ansiktsigenkänning för att utreda brott

Foto: Matton Collection

Datainspektionen bedömer att polisens tänkta användning av ansiktsigenkänning är laglig, men uppmanar polisen att slå fast hur länge uppgifterna från ansiktsigenkänningen får sparas.

Polisen har begärt ett så kallat förhandssamråd från Datainspektionen om sin tänkta användning av ansiktsigenkänning mot signalementsregistret för att identifiera gärningspersoner.

Datainspektionen konstaterar att polisen har ett berättigat intresse av att använda ansiktsigenkänning och att Nationellt forensiskt centrum får hantera personuppgifterna på det sätt som föreslås. Polisen har också vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda de uppgifter som hanteras.

I sitt förhandssamråd har polisen inte bestämt hur länge de biometriska uppgifterna från ansiktsigenkänningen får sparas.

– Det är angeläget att polisen tar ställning till hur länge uppgifterna får sparas innan de startar skarpt med ansiktsigenkänningen eftersom det är viktigt ur integritetssynpunkt, säger Linda Olander, som är jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen avser att följa upp polisens användning av ansiktsigenkänning i en kommande granskning.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng