2012-08-22

Plan för stärkt säkerhet

MSB har tillsammans med de myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet SAMFI, tagit fram en ny handlingsplan som ska stärka informationssäkerheten i samhällets och förverkliga strategin för samhällets informationssäkerhet. Planen är ett redskap för att förverkliga strategin som lades fast 2009 och planen är framtagen på regeringens uppdrag.

I handlingsplanen ingår ett trettiotal åtgärdspunkter, från att öka samverkan för att motverka och hantera allvarliga it-incidenter till åtgärder för att öka medvetenheten om behovet av informationssäkerhet i samhället.

Ett viktigt syfte med planen är att ge väsentliga samhällsaktörer stöd för att förbättra sin informationssäkerhet. Bland dessa finns myndigheter, landsting och kommuner men också privata leverantörer av nät- och driftstjänster.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng