2009-11-10

Nytt trådlöst larmsystem från Teletec Connect AB

Teletec Connect lanserar nu Agility, ett professionellt och SBSC-intygat trådlöst inbrottslarm med övervakad digital radioöverföring på 868MHz. Produkten är provad enligt SSF1014 utgåva 3 och innehar SBSC-intyg i Larmklass R.

Det stora urvalet av trådlösa tillbehör, 1- eller 2-vägs, gör Agility till det ideala valet vid trådlösa säkerhetsinstallationer, stora som små, enligt Teletec Connect. Tillbehör som 2-vägs knappsats, 2-vägs fjärrkontroll, trådlösa sirener samt 2-vägs detektorer gör det enkelt att bygga ett avancerat, men driftsäkert, trådlöst larmsystem.

Agility har möjlighet till 32 trådlösa sektioner och 4 trådbundna sektioner (med I/O modul) fördelade på upp till 3 individuella larmområden.

Den trådlösa knappsatsen har en inbyggd proxläsare för enkelt handhavande utan kod. Funktionen "Föräldrakontroll" kan aktiveras på proxbrickor och koder så att t.ex. ett SMS skickas iväg till vald mottagare när dessa används för från- eller tillkoppling av Agility. Via SMS är det möjligt att fjärrstyra Agility, t.ex för att frånkoppla systemet när hantverkare behöver komma in i huset men man inte vill dela ut en kod.

Via instickskort har Agility möjlighet till larmöverföring via IP, GSM/GPRS eller vanlig analog telelinje (PSTN), instickskorten kan kombineras fritt enligt gällande förutsättningar. Förutom överföring till larmcentral, med konventionella larmformat som SIA eller ContactID, kan upp till 16 privatpersoner meddelas om larm eller fel i systemet via SMS, E-Mail eller röstmeddelande.

Agility är ett menydrivet system som anpassar sig efter installerade enheter och moduler, endast relevanta menyer visas i användar- och installatörsläget. Programmering och driftsättning av Agility görs via knappsats eller PC-mjukvara (Configuration Software "CS"). Mjukvaran är helt på svenska och anslutning till centralapparaten är möjlig via programmeringskabel (se Tillbehör), eller IP/GSM/PSTN beroende på installerade instickskort.

Trådlösa enheter läggs enkelt in i systemet via inlärningsläget som aktiveras direkt på centralapparaten eller i programmeringsläget (mjukvara eller knappsats). Agility identifierar automatiskt typ av enhet (detektor, siren, fjärrkontroll) och ställer in den i systemet. Det är även möjligt att programmera in enheter med serienummer manuellt.




Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng