2011-09-02

Nytt datum för utvärdering

SecurityUser.com har tidigare skrivit om övningen SAMÖ-KKÖ 2011. När den gick av stapeln tidigare i år övades samhällets förmåga att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka. Scenariot utspelades i Kalmar län, men aktörer på såväl lokal som regional och nationell nivå deltog. Rapporten från det utvärderingsarbete som har gjorts kommer att presenteras i Kalmar den 11 november 2011.
På grund av att tidigare planerat datum krockade med mässan Mötesplats Samhällssäkerhet har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tidigarelagt presentationen av utvärderingsrapporten. Inbjudan kommer att skickas ut till berörda.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng