2018-08-04

Företag bortser från IT-säkerhetsriskerna med IoT

Företag lägger i genomsnitt över 2,5 miljoner USD per år på IoT-system. Ändå är det många som inte involverar säkerhetsansvariga i införandet av systemen, enligt en ny undersökning.

Trend Micro har presenterat en ny undersökning som visar på stora skillnader mellan verksamheters investeringar i IoT-system och hur mycket de lägger på att skydda systemen. Samtidigt uppger 52 procent av de svarande att den värsta konsekvensen av en säkerhetsincident är att verksamhetens förtroende skadas.

Det växande antalet uppkopplade enheter exponerar företag för ytterligare IT-säkerhetsrisker. Ändå svarar nära hälften, 43 procent, av verksamheterna i undersökningen att säkerheten inte alltid kommer i första hand när nya IoT-projekt implementeras. Bara 38 procent av de svarande uppger att verksamheten involverat säkerhetsansvariga i planeringen eller införandet av IoT-systemen, vilket ökar riskerna för säkerhetshot.

Samtidigt uppger 63 procent av de svarande att IoT-relaterade säkerhetshot ökat under det senaste året. I snitt utsattes verksamheter för tre attacker riktade mot uppkopplade enheter det gångna året.

– IoT har många fördelar för företag och organisationer, något de omfattande investeringarna världen över är ett bevis på, Men om säkerhet inte prioriteras och säkerhetsspecialister inte involveras i ett tidigt stadium kan verksamheterna riskera skador som överväger fördelarna, säger Johan Jarl, säkerhetsexpert hos Trend Micro i Sverige.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Vanson Bourne, på uppdrag av Trend Micro, och baseras på intervjuer med 1150 personer i beslutsfattande position inom IT och säkerhet på företag med över 500 anställda i fem länder, USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Japan, mellan 1 april och 25 maj 2018. De svarande arbetade på företag och organisationer inom branscher som handel, finans, service, offentlig sektor, media och byggbranschen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng