2014-04-22

Ny rapport om företagens attityder till kontanter

Vilka betalmetoder tillhandahåller ni i er verksamhet? Resultat i procent från rapporten

Vilka betalmetoder tillhandahåller ni i er verksamhet? Resultat i procent från rapporten

Åtta av tio företag tillhandahåller kontanter som betalmedel i sin verksamhet, enligt en Sifo-undersökning. Undersökningen visar också att ett av tio företag föredrar kontanter som betalmedel och att vartannat företag tycker att säkerhet är en viktig faktor vid val av betalmetod.
Enligt Sifo-undersökningen föredrar endast en av tio (12 procent) företag att kontanter som betalmedel. I rapporten står det att företagens relativt låga vilja att hantera kontanter kan bero på att kontanterna blivit svårare att hantera eller "banka". Undersökningen visar att alla företagsgrupper i större utsträckning skulle föredra att banka sina kontanter genom personlig överlämning i disk direkt till bankkontor eller liknande (28 procent), jämfört med hur många som gör det idag (19 procent).

Enligt rapporten tillhandahåller åtta av tio (79 procent) av företagen kontanter som betalmedel i sin verksamhet. Mer än hälften (54 procent) av de tillfrågade företagen svarade dock att kontantanvändningen i deras verksamhet har minskat under det senaste året.

Undersökning visar också att andelen som skulle föredra att en värdetransport hämtar upp deras kontanter (21 procent) är nästan dubbelt så stor som de använder denna metod i dagsläget (13 procent). Hälften av alla företag anser också att säkerhet är en viktig faktor vid val av betalmetod. Den minst viktiga faktorn av fem alternativ var kostnaden.

I rapporten står det också att andelen av företag som är oroliga för säkerhetsrisker kopplade till betalappar för smartphones är lika stor som andelen som är oroliga för säkerhetsrisker kopplade till kontanter.

I undersökningen ställdes också två öppna frågor om företagens syn på för- och nackdelar med kontanter. Fördelen med kontanternas var enligt många deras höga interoperabilitet, det vill säga att kontanter kan användas närsomhelst av vem som helst. Många företag vill alltså tillmötesgå alla kunders behov. Enligt rapporten väger dock företagens egna intressen kopplade till säkerhet och administration tyngre vid frågan om vilken betalmetod man föredrar.

Rapporten "En kontant affär" är sammanställd av konsultbolaget Insight Intellegence i samarbete med KTH-forskaren Niklas Arvidsson på uppdrag av Säkerhetsbranschen, Kuponginlösen och Sparbankerna. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1000 företag i fem olika branschgrupper.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng