2014-12-04

Ny rapport om äldres utsatthet för brott

Brott mot äldre ger ofta upphov till allvarliga somatiska, psykiska och sociala konsekvenser. Trots det är äldre en bortglömd grupp i debatten. Det visar en ny rapport från Stiftelsen Tryggare Sverige.
Under de senaste åren har Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med bland annat universitetet i Maribor (Slovenien) och inrikesministeriet i Frankrike, medverkat i ett EU-projekt vid namn "ACCESS Project – Against Crime: Care for Elders Support and Security".

Projektet visar att det finns ett stort behov av att öka kunskapen om äldres utsatthet för brott bland professionella inom rättsväsendet, socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Sverige.

Av denna anledning har vi under hösten 2014 genomfört en rad aktiviteter för att uppmärksamma hur kommuner och andra aktörer kan förbättra sitt arbete med att förebygga, upptäcka och hantera brott mot äldre.

– Nu tar vi nästa steg för att hjälpa kommuner m.fl. att utveckla dessa frågor genom att presentera en rapport om hur olika aktörer kan förebygga, identifiera och hantera när äldre drabbas av brott, säger Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige.

I rapporten medverkar en rad experter som presenterar aktuell forskning och ger exempel på brottsförebyggande och brottsofferstödjande projekt med fokus på äldre. Bland de medverkande finns professor Britt-Inger Saveman (Umeå universitet), polisinspektören Lars-Owe Burlin (Polismyndigheten i Stockholms län), departementssekreteraren Maria Boustedt Hedvall (Socialdepartementet), samordnare Sureya Calli (Uppsala kommun) och kriminologen Johanna Nivala (Stiftelsen Tryggare Sverige) m.fl.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng