2014-12-17

Ny funktionalitet i Exacqvision VMS

Senaste versionen av videoövervakningsystemet Exacqvision VMS finns nu tillgänglig, meddelar Gate Security.  

Fokus på denna version (6.6) ligger på upptäckt av serverfel och automatisk återställning med Failover.

Failover är en metod som skyddar serversystem genom att backupservrar automatiskt tar över om det blir fel på huvudservern. Denna egenskap försäkrar att kritisk kameraövervakningsvideo och data alltid finns tillgänglig.

Failover hindrar nedtid på servern genom kontinuerlig övervakning av exacqvisions inspelningsservrar vid möjliga fel. Vid händelse av fel flyttas funktionalitet automatiskt till backupservrar. Dessutom finns en manuell funktion för Failover vid underhåll av Exacqvisions inspelningsservrar

Exacqvision Failover är designad att hitta ett serverfel inom 15-30 sekunder. Denna inställning är konfigurerbar, så att en längre fördröjning så att man vid exempelvis en reboot av servern kan undvika failover. Vid händelse av serverfel är backupservern igång med videoinspelning inom minuter.

Följande funktioner kan återställas vid fel:

• Inspelning från övervakningskameror

• Inspelningsscheman

• Användare

• Händelselänkning

• Sparad layout, vyer, grupper och kartor

• Seriella profiler

• Arkiverad konfiguration

• Notifikationsregler

• Autoexportregler

Failover ändrar inte nätverksidentiteten på den skyddade servern eller backupservern i syfte att förhindra dubbla IP-adresser. Analoga säkerhetskameror är inte del av Failover.

Notera även att lagringsstorleken på backupservern inte behöver matcha den skyddade servern, men den ska helt enkelt ha tillräcklig lagring för förväntad nedtid tills den skyddade inspelningsservern är tillgänglig igen.

Vid serverfel finns Inspelningsvideon på backupservern tills man manuellt flyttar över den till den skyddade inspelningsservern.

Funktionen Easyconnect i exacqVision VMS ger användaren möjlighet att hitta, tilldela, adressera och koppla vissa IP-kameror automatiskt till nätverket.

Förbättringarna i Easyconnect för Exacqvision 6.6 håller listan för säkerhetskameror alltid uppdaterad, guidar administratörer till sidan för kamerakonfiguration och länkar till diagnostiken för kamerakopplingar för att förenkla processen ännu mer.

Användare av Exacqvision 6.6 kan nu skapa vyer baserade på inställningar i användarrättigheter. Med denna funktionalitet kan administratörer anpassa övervakningsvyerna för att bättre passa specifika användare.

Med ytterligare stöd för över 100 säkerhetskameror finns nu stöd för totalt nästan 2200 kameramodeller.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng