2014-12-15

Nu lanseras filmer om Grannsamverkan för att minska inbrotten

Nu sätter organisationen Samverkan mot brott – som består av bland annat Brå, SKL och SSF – ökat fokus på att få spridning av konceptet Grannsamverkan i hela landet. Detta genom att lansera utbildningsfilmer.
Organisationen Samverkan mot brott består av polisen, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (BRå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), försäkringsbolagen Trygg Hansa, Folksam, if, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, och Moderna Försäkringar, SABO, HSB, Hyresgästföreningen och Villaägarnas Riksförbund. Organisationen har som mål att 25 procent av Sveriges hushåll ska vara engagerade i Grannsamverkan på fem års sikt.

Grannsamverkan är en utvärderad brottsförebyggande metod som minskar risken för inbrott med i genomsnitt en fjärdedel enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. I vissa flerbostadshusområden har utvärderingar visat på en minskning med 37 procent. Samtidigt är endast knappt var tionde hushåll i Sverige anslutna till Grannsamverkan, något som organisationen Samverkan mot brott nu vill råda bot på.

Nu lanseras en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.

– Filmerna, som tagits fram i nära samarbete med polisen, visar att det är ganska enkelt att komma igång och de ger också bra information om hur man kan skydda sin egendom och få en tryggare boendemiljö, säger Pia Lindström, SSF Stöldskyddsföreningen, talesman för Samverkan mot brott.

För ett antal år sedan var det i villaområden som Grannsamverkan var mest utbrett men idag sker det största tillväxten i områden med flerfamiljshus, där man också sett mycket goda resultat när det gäller minskad brottslighet och ökad trygghet.

Polisen har en central roll i Grannsamverkan och ansvarar tillsammans med kommunen för uppstart av nya Grannsamverkanområden.

– Grannsamverkan är en effektiv metod för att minska mängdbrotten i våra bostadsområden och ger resultat som är svåra för polisen att nå på egen hand. Filmerna kommer underlätta för alla inblandade och säkerställer ett gemensamt upplägg av Grannsamverkanarbetet i hela landet, säger Lars Serenander, Polisintendent, Länspolismästarens kansli, Polismyndigheten i Stockholm.

Filmerna, totalt 16 stycken, finns på www.samverkanmotbrott.se och i ett urval även på Youtube. De är översatta till engelska, arabiska och somaliska för att konceptet ska bli tillgängligt för fler.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng