2020-04-03

Nu får polisen använda hemlig dataavläsning

Den nya lagen trädde i kraft 1 april.

Sedan i onsdags får brottsbekämpande myndigheter rätt att utöva hemlig dataavläsning. Den nya lagen ska stävja gängkriminaliteten och innebär i praktiken att man genom användande av tekniska hjälpmedel i hemlighet får tillgång till en dator eller annan teknisk utrustning som används för kommunikation, för att kunna se vilken information som finns i den.

Regeringen konstaterar att kriminella kommunicerar ofta med varandra genom krypterade appar som utomstående inte kan ta del av. De undviker också platser där de vet att de kan bli avlyssnade eller filmade. Detta innebär att viktig information, som kan leda till att allvarliga brott klaras upp, går förlorad för de brottsbe­kämpande myndigheterna eftersom de inte har tillgång till dessa uppgifter. För att komma åt problemet föreslog regeringen i propositionen att brottsbekämpande myndigheter ska få möjlighet att använda ett nytt hemligt tvångsmedel vid misstankar om allvarlig brottslighet och i februari röstade riksdagen igenom förslaget. Den 1 april trädde lagen i kraft.

– Den nya lagen är en viktig del i regeringens arbete för att motverka den grova och organiserade brottsligheten i Sverige. Hemlig dataavläsning ger bättre och effektivare möjligheter att ta del av information som tidigare inte varit tillgänglig. Det är ett kraftfullt verktyg för att komma åt de individer och gängnätverk som tidigare har kunnat komma undan, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Det nya tvångsmedlet ska kunna användas under en förundersökning, i underrättelseverksamhet och vid särskild utlänningskontroll.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng