2017-12-28

Nexus är ISO-certifierat inom informationssäkerhet

Lars Pettersson, VD för Nexus.

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group har certifierats enligt standarden ISO 27001:2013 av det ackrediterade certifieringsbolaget RISE (Research Institutes of Sweden AB).
– Detta är en viktig milstolpe för Nexus. Vi har gått i bräschen för konvergensen mellan fysisk och digital access, och nu har vi även fått ett kvitto på att vi hanterar och skyddar densamma för våra kunder och partners på bästa sätt, säger Lars Pettersson, VD för Nexus.

Med den internationellt erkända informationssäkerhetsstandarden lever Nexus upp till lagar och krav, och har etablerat en process för riskhantering.

– Som identitets- och säkerhetsföretag är informationssäkerhet av största vikt för oss. Vår ISO 27001-certifiering är en bekräftelse på att Nexus kontinuerliga informationssäkerhetsarbete uppfyller de höga krav som denna standard ställer, säger Lars Pettersson.

ISO 27001-certifieringen innebär att Nexus har tagit ett helhetsgrepp om företagets informationssäkerhet och kommer att se till att den utvecklas i samma takt som den egna verksamheten och omvärlden. ISO 27001 innehåller även åtgärder för att undvika brott mot lagar, författningar, krav och avtalsförpliktelser.

– Med certifieringen minimerar vi eventuella säkerhetsrisker och skyddar både våra egna och kundernas informationstillgångar. Att vara ISO 27001-certifierad ger också en viktig signal till alla våra intressenter: det är en kvalitetsstämpel, som garanterar att Nexus har god kontroll på sina processer och rutiner för att hantera deras informationstillgångar, säger Peter Hellström, CIO/CSO på Nexus.

Det har tagit Nexus ett knappt år att implementera ledningssystemet för informationssäkerhet och ta fram plattformen för ett systematiskt och proaktivt arbetssätt.

– ISO 27001-certifieringen är en mycket viktig investering och ett led i vår strategi att sprida vår Smart ID-lösning ännu mer och på så sätt bli en ännu mer betydande leverantör av identitets- och säkerhetslösningar för fysisk och digital access, säger Lars Pettersson.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng