2013-10-07

Nej till lagstiftning om sluten kontanthantering

Arbetsmiljöverket säger i en ny rapport att nuvarande arbetsmiljölagstiftning är tillräcklig. Istället för lag om sluten kontanthantering anser man att andra åtgärder för att förebygga rånrisken är tillräckliga.
– Det är ett glädjande besked för våra medlemmar. De flesta butiker har inte en så pass hög risknivå att sluten kontanthantering är nödvändig. Slutna kontanthanteringssystem är bra men det finns många andra åtgärder att vidta, säger Johan Bark, arbetsmiljörådgivare på Svensk Handel.

Arbetsmiljöverket har i möten med arbetsgivare och fack diskuterat arbetsmiljö och säkerhet men skriver i sin rapport att individuella kontroller av butiker tillsammans med nuvarande lagstiftning är tillräcklig. Vid en inspektion ställs kravet på sluten kontanthantering utifrån behovet på varje arbetsplats. Andra krav som ställs rör bland annat rutiner, lokalfrågor och relevanta kunskaper hos personalen.

Ytterligare en möjlighet för butikerna att minska risken för rån är att i större utsträckning använda sig av kortbetalning. Men bankernas höga priser på kortbetalningar gör att många små butiker, de värst drabbade, många gånger inte har råd att acceptera betalning med kort.

Att begränsa bankernas avgifter kan vara en åtgärd från regeringens sida för att minska kontanterna i mindre butiker, resonerar Arbetsmiljöverket i sin rapport.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng