2012-10-09

Nästan 14 000 kom till Skydd

Under dag två och tre var det många besökare på Skydd.

Under dag två och tre var det många besökare på Skydd.

Cirka 275 utställare och nästan 14 000 besökare kom till Stockholmsmässan när Skydd arrangerades för 17:e gången den 18–21 september. Användarvänliga produkter och appar var kanske den tydligaste tekniktrenden på mässan.
– Totalt drog mässan 13 906 besökare, vilket vi är klart nöjda med givet det rådande konjunkturläget, säger Magnus Eriksson, projektledare för Skydd och Nordic Safety Expo, en mässa för personlig skyddsutrustning som arrangerades parallellt med Skydd.

Antalet besökare fördelades enligt följande: tisdag 2 505 personer, onsdag 4 440, torsdag 4 972 och fredag 1 989. Sammanlagt var det drygt 500 färre besökare jämfört med 2010 och drygt 3 500 färre jämfört med 2008.

Nästa gång kommer Skydd att arrangeras under tre dagar.

– Dels har det varit ett önskemål från utställarna att koncentrera mässan till tre dagar och ha mer aktivitet under de dagarna, och dels känner vi att tiden är mogen för det, säger Magnus Eriksson.

I övrigt menar han att både medarrangörerna till Skydd, det vill säga Swesec, Brandskyddsföreningen, Stöldskyddsföreningen (SSF) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) liksom Stockholmsmässan tycker att det var en mycket innehållsrik och relevant mässa. Många utställare var positiva till mässan och omstöpningen av konferensupplägget var lyckat. Fler än tidigare köpte veckopass och ganska många fler köpte dagpass.

– Jag har fått många kommentarer. Framför allt tycker utställarna att kvaliteten på besökarna var bra, och att det var rätt målgrupp som kom. Vissa hade nått sina mål redan efter två dagar, säger Magnus Eriksson.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng