2017-12-25

Myndigheter ser över situationen för häktade under 18 år

Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse har fått i uppdrag att lämna förslag på hur situationen för barn som frihetsberövas kan förbättras inom ramen för Kriminalvårdens verksamhet.

Att vara frihetsberövad innebär en stor påfrestning, särskilt för personer som inte har hunnit fylla 18 år. I undantagsfall är det ändå nödvändigt att häkta personer som är under 18 år för att effektivt kunna utreda brott som begås av underåriga. Samtidigt måste barn som häktas omhändertas på ett sätt som innebär att de inte isoleras.

Regeringens uppdrag innebär att myndigheterna ska komma med förslag på hur situationen för barn som frihetsberövas kan förbättras inom ramen för Kriminalvårdens verksamhet. Frågor som ska ses över är hur kontakten med familj och socialtjänst och möjlighet till skolgång kan utvecklas. Förslagen ska ta sin utgångspunkt i vad som gäller enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och analysen ska ske utifrån ett barnrättsperspektiv. Myndigheterna ska också lämna förslag på hur samarbetet kring frihetsberövade barn kan förbättras mellan myndigheterna.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng