2012-11-20

Multicom och Honeywell i gemensam satsning på fjärrservice

Multicom Securitys produkt- och tjänsteutbud för säker tvåvägskommunikation finns nu fullt ut integrerat i Honeywells brandlarmssystem Eltek Delta. Initiativet är en del i en gemensam satsning på utökade fjärrservicefunktioner för larm- och säkerhetsanläggningar.
Multicom Securitys larmsändare Tor III och larmtjänster är nu garanterade att fungera tillsammans med Honeywells brandlarmscentral Eltek Delta, vilket bland annat innebär att man kan kontrollera larmloggar på distans och hjälpa slutkunden med serviceåtgärder utan att behöva åka ut till fastigheten eller anläggningen. De nya fjärrservicemöjligheterna ger ökad servicegrad och sparar både tid och pengar för kunderna enligt företagen.

– Utvecklingen går mot mer intelligenta brandlarm som möjliggör överblick från distans. Med vår fjärrserviceprodukt Eltek Delta Terminal och Multicom Securitys larmsändare Tor III kan våra kunder enkelt och effektivt övervaka och förbättra servicen till slutkunderna. Kommunikationsgränssnittet är anpassat så att det går att få ut mycket mer information från centralapparaten än bara "fel" eller "larm". Vi har fått mycket bra feedback och vi vet att funktionen har varit viktig för kunder som nyligen har upphandlat nya system, säger Jonas Ström, Business Development Manager inom affärsområdet Life Safety på Honeywell.

– Med våra IP-baserade lösningar kan fler funktioner läggas till larmöverföringen, både att få mer information från larmanläggningen liksom att på ett säkert sätt få tillgång till fjärrservicefunktioner. Det kompletterar larmöverföringstjänsten och tillför ett värde till kunden genom att det blir färre resor och kostnader för både installatör och kund, säger Anders Leideman, vd för Multicom Security.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng