2020-03-03

MSB vill ha mer resurser

MSB äskar 588 miljoner kronor i anslagsförstärkningar år 2021, 839 miljoner kronor 2022 och 986 miljoner kronor 2023.
– Det är stora belopp för att vi ska kunna ta de utvecklingsprång som behövs inom hela MSB:s ansvarsområde, men framförallt inom civilt försvar, säger Dan Eliasson, generaldirektör.

MSB har överlämnat budgetunderlaget för perioden 2021–2023 till regeringen. Innehållet präglas av att Sverige närmar sig en ny försvarspolitisk inriktningsperiod, enligt MSB.

Först och främst behövs nya resurser till det utvecklingsarbete inom civilt försvar som MSB och andra aktörer behöver göra. För det andra behövs satsningar för att utveckla krisberedskapen, sånt som inte ryms inom civilt försvar. Även myndighetens operativa förmåga behöver förstärkas, skriver MSB.

Samtidigt som MSB lämnar budgetunderlaget till regeringen, så bifogas en särskild skrivelse med ett underlag till regeringen om utvecklingsbehov inom myndighetens ansvarsområde inför nästa försvarspolitiska inriktningsperiod. Skrivelsen har fått namnet ”Så skapar vi motståndskraft”. I den lyfts utvecklingsbehoven inom civilt försvar inom MSB:s ansvarsområde för perioden 2021-2025. Skrivelsen bildar i sin tur ett brett underlag tillsammans med motsvarande skrivelser från 20 andra myndigheter, samt en gemensam skrivelse från länsstyrelserna.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng