2017-12-31

MSB ser över tillstånd att använda fyrverkerier

MSB har påbörjat ett revideringsarbete av föreskrifterna som anger vilken typ av fyrverkerier som allmänheten får använda utan särskild kunskap eller tillstånd.

Idag finns det inget generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats. Däremot kräver ordningslagen att man ska ”göra en bedömning om användning av fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”.

Kommuner kan besluta om lokala ordningsföreskrifter om de bedömer att det behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av fyrverkerier.

MSB har dock påbörjat ett revideringsarbete av föreskrifterna MSBFS 2016:3, i vilken det bland annat anges vilken typ av fyrverkerier som allmänheten får använda utan särskild kunskap eller tillstånd. Revideringsarbetet innebär att MSB ser över om raketer med styrpinne fortsatt ska få användas av allmänheten utan krav på särskild kunskap eller tillstånd. Beslut beräknas komma 2019.

– Under tiden raketer med pinne fortfarande är tillåtna arbetar MSB med att informera allmänheten om fara med raketer och hur raketer ska användas på ett korrekt sätt, säger Ann-Sofie Eriksson, enhetschef vid enheten för säker hantering av farliga ämnen vid MSB.

Källa: MSB


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng