2017-12-20

MSB får en tydligare roll i totalförsvaret

Försvarsberedningen har idag överlämnat delbetänkandet ”Motståndskraft. Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025” till försvarsminister Peter Hultqvist.

Betänkandet innehåller ett stort antal förslag som – om de genomförs – kan komma att påverka den fortsatta utvecklingen av Sveriges civila försvar.

– Det är glädjande att Försvarsberedningen har valt att ta ett helhetsgrepp på frågor som rör civilt försvar och så tydligt flätar ihop totalförsvarsförmågan med samhällets motståndskraft, säger MSB:s vikarierande generaldirektör Nils Svartz. Min förhoppning är att förslagen också kommer att ge en skjuts åt det arbete som startat på bred front för en återupptagen planering av civilt försvar inom en rad samhällsviktiga sektorer.

Försvarsberedningen föreslår att MSB får en tydligare roll i totalförsvaret. Beredningen vill också se en tydligare struktur inom det civila försvaret med sektorsansvariga myndigheter och en högre regional nivå (en länsstyrelse som ansvarar för att samordna flera län). Förmågan att möta påverkanskampanjer, att skydda befolkningen mot krigets verkningar och räddningstjänst under höjd beredskap är andra områden som MSB ansvarar för och som lyfts i rapporten.

– På MSB kommer vi nu att läsa delbetänkandet noga, och det tror jag att man bör göra även inom andra organisationer som har uppgifter inom det civila försvaret. Det är nu dock i första hand regeringen som ska bedöma hur Försvarsberedningens förslag ska tas vidare, säger Nils Svartz.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng