2017-11-30

MSB: 18-åringar dåligt förberedda inför en kris

I den årliga undersökningen bland landets 18-åringar framkommer att en majoritet tror att de behöver klara sig utan stöd från det offentliga under maximalt två dygn vid en kris.

Vid en verklig krissituation kommer samhällets resurser först att gå till mest utsatta. De flesta kan behöva klara sig själva under väsentligt längre tid än två dygn. Det viktigaste är att ha vatten, mat, värme och att kunna kommunicera och ta emot viktig information.

– För att stärka den svenska krisberedskapen är det viktigt att så många som möjligt är förberedda på att klara sig själva under en kris. Därför är det glädjande att nästan nio av tio 18-åringar anser att de bör ta ansvar för sig själva och sina anhöriga vid en kris, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som står bakom undersökningen.

Trots detta visar undersökningen att många ungdomar inte är förberedda på en kris. Bara en av tre har vatten för tre dagar och ännu färre har förberett sig för att kunna kommunicera och ta emot viktig information från radion om elen försvinner.

– Den som är förberedd och har tänkt igenom vad som kan hända, och hur man skulle klara en kris där man bor, har ökat möjligheten att klara krisen bättre själv, kan hjälpa anhöriga eller grannar, och bidrar dessutom till att samhällets resurser kan riktas in där hjälpen behövs mest, fortsätter Nils Svartz.

Undersökningen visar att krisberedskap är ett ämne i tiden. Fler än hälften av 18-åringarna har under de senaste tre månaderna pratat med andra om risker för kriser och hur man kan förbereda sig. Tre av fyra tycker att frågor som rör samhällets krisberedskap är viktiga.

Från och med måndag den 27 november skickar MSB tillsammans med Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten ut information till Sveriges drygt 90 000 totalförsvarspliktiga 18-åringar om hur de bäst kan förbereda sig för att klara en kris.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng