2009-04-12

Mjuk tillämpning av lagen om kassaregister

När lagen om kassaregister träder i kraft den första januari nästa år blir det en mjuk start. Skatteverket kommer att tillämpa en mjuk linje när lagen om kassaregister träder i kraft den första januari nästa år. Ännu finns det inte några certifierade kassaregister på marknaden och både leverantörer och kunder uttrycker oro över att inte kunna uppfylla lagens villkor i tid.
- Vi ska självklart ha en mjuk hållning till en början, och vara återhållsamma med kontrollavgifter. Om ett företag kan visa att det har försökt att få fram ett certifierat kassaregister i tid men inte lyckats, kommer vi naturligtvis att ta hänsyn till det. Vi vinner inget på att vara hårda, vi vill istället ha ett bra samarbete, säger Lars Lundh, projektledare inom kassaregisterprogrammet på Skatteverket.

Från och med 2010 ska de flesta företag som tar betalt med kontanter eller kort ha en kassaapparat med en certifierad kontrollenhet. En godkänd kassaapparat med en certifierad kontrollenhet — ett certifierat kassaregister - gör det betydligt svårare att fuska med kassan. Lagen omfattar cirka 200 000 företag inom både handeln och tjänstesektorn.

Den företagare som inte skaffat sig ett certifierat kassaregister i tid riskerar en kontrollavgift på 10 000 kronor.

För närvarande finns det inga certifierade kassaregister, där tillverkarna kan garantera att utrustningen uppfyller lagens samtliga krav.

- Vi har information om att certifierade kassaregister ska vara tillgängliga på marknaden före sommaren och uppmanar de företag som omfattas av lagen att agera redan nu för att vara ute i god tid. Skatteverket kommer på sin hemsida att löpande publicera namnen på de kassaregister som certifierats av tillverkarna, säger Lars Lundh.

Men vad händer om det inte finns certifierade kassaregister i så god tid och i sådan omfattning att kunderna hinner förbereda sig inför den nya lagen?

- Ser vi att marknaden har svårt att tillhandahålla kassaregister till alla som behöver, kommer vi att ha en mjuk tillämpning av lagen under en längre tid. Det viktigaste för oss är att vi får den nya lagen att fungera på sikt.

Syftet med lagen är att göra det lättare för seriösa företag inom kontanthandeln att konkurrera på lika villkor. Men också att få bukt med förekomsten av manipulerbara kassaapparater och minska fusket inom kontantbranschen.

Faktaruta:
Ett certifierat kassaregister består av två delar. Dels en kassaapparat, som också kan vara en PC, dels en certifierad kontrollenhet. I en tillverkardeklaration som lämnas till Skatteverket lovar tillverkaren att kassaapparaten fungerar tillsammans med kontrollenheten.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng