2017-12-31

Minska risken för olyckor i samband med fyrverkerier

Fyrverkerier orsakar varje år cirka 100 personskador, så allvarliga att akutsjukvård krävs. För att minska risken för onödiga skador är det viktigt att inte tumma på säkerheten. MSB påminner allmänheten inför nyår att ta del av ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri”.

Antalet insatser till bränder fördubblas under nyår jämfört med andra dagar under jul och nyårshelgen. Fyrverkerier står för en stor andel av denna ökning. Vid 12-slaget och timmen efter sker inte helt oväntat flest insatser till bränder som orsakats av fyrverkerier.

De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på händer och fingrar är vanliga liksom skador på huvudet, där särskilt ögonen är utsatta. Personer under 18 år, framför allt pojkar, toppar skadestatistiken när det gäller fyrverkeriskador.

− När man hanterar fyrverkerier är det viktigt att vara nykter och att följa instruktionerna. I Sverige är det 18-årsgräns på fyrverkerier. Därför är det viktigt att vuxna sköter fyrverkerier på ett säkert sätt och inte langar till minderåriga, säger Magnus Nygren, biträdande chef vid enheten för säker hantering av farliga ämnen vid MSB.

Var får fyrverkerier skjutas?
Det finns inget generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats. Däremot kräver ordningslagen att man ska;

”göra en bedömning om användning av fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”.

Är du osäker rekommenderas att rådgöra med polisen och eventuellt söka tillstånd. Ett sådant tillstånd söks hos polisen på den ort där fyrverkerierna ska fyras av.

Kommunen kan besluta om lokala ordningsföreskrifter om de bedömer att det behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av fyrverkerier. För att ta reda på vad som gäller i din kommun kan du besöka kommunens webbplats, där information oftast finns.

Ett säkrare nyår
Det finns sätt att minska riskerna för skador i samband med fyrverkerier. MSB har i samarbete med Brandskyddsföreningen tagit fram 10 råd för ett säkrare fyrverkeri:

  • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
  • Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
  • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Användning av fyrverkerier
MSB har påbörjat ett revideringsarbete av föreskrifterna MSBFS 2016:3, i vilken det bland annat anges vilken typ av fyrverkerier som allmänheten får använda utan särskild kunskap eller tillstånd. Revideringsarbetet innebär att MSB ser över om raketer med styrpinne fortsatt ska få användas av allmänheten utan krav på särskild kunskap eller tillstånd. Beslut beräknas komma 2019.

– Under tiden raketer med pinne fortfarande är tillåtna arbetar MSB med att informera allmänheten om fara med raketer och hur raketer ska användas på ett korrekt sätt, exempelvis med ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri”, säger Ann-Sofie Eriksson, enhetschef vid enheten för säker hantering av farliga ämnen vid MSB.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng