2017-11-27

Metoo-uppropet når räddningstjänstpersonal

Räddningstjänstpersonal är den senaste i raden av yrkesgrupper som får sitt eget metoo-upprop under benämningen #larmetgår.

Personerna bakom uppropet kräver en förändring av arbetsplatskulturen och att sexuella trakasserier och nedvärderande språkbruk tas på yttersta allvar. Landets samtliga brand- och räddningschefer måste ta sitt ansvar och agera för nolltolerans, enligt uppropet.

– Det personerna i uppropet vittnar om är helt oacceptabelt och ska inte få ske på någon arbetsplats. Särskilt inte på en arbetsplats som värnar om människors liv och hälsa, säger Jan Wisén, biträdande avdelningschef, MSB.

MSB uppger att de välkomnar uppropet och säger sig slå vakt om en nolltolerans för sexuella trakasserier på sina skolor, där personal i räddningstjänsten utbildas

– MSB instämmer i de här kraven och myndigheten kommer med kraft att fortsätta arbetet för att bidra till nödvändiga förändringar, fortsätter Jan Wisén.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng