2015-03-04

Kritik mot brister i lagförslag

Datainspektionen är kritisk till det förslag som lagts fram för hur Inspektionen för socialförsäkringen ska få registrera och hantera personuppgifter.
En utredning har av regeringen fått i uppdrag att ta fram förslag på hur Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, ska få registrera och hantera personuppgifter för att kunna värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

Datainspektionen har granskat utredningens förslag till lagändringar och är kritisk. Bland annat för att man i förslaget till lag inte tillräckligt tydligt reglerat de integritetsskyddande åtgärder som krävs för att en så här pass omfattande registrering av personuppgifter ska vara tillåten.

- Förslaget uppfyller därmed inte de krav på integritetsskydd som sedan flera år tillbaka finns i svensk grundlag, säger Datainspektionens jurist Ulrika Harnesk.

Datainspektionen anser även att förslaget att ISF ska få direktåtkomst till personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen inte är tillräckligt utrett. Förlaget saknar en analys och bedömning av vilka konsekvenserna av åtkomsten blir för skyddet av den personliga integriteten.

Datainspektionen säger dessutom nej till förslaget att hanteringen av känsliga personuppgifter inom Inspektionen för socialförsäkringen ska regleras av både den föreslagna registerlagen och lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Datainspektionen anser att det är mycket oklart om ISF:s verksamhet överhuvudtaget innebär forskning. Flera parallella regelverk skulle dessutom riskera att rättstillämpningen blir motstridig och godtycklig.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng