2017-12-12

Kraftig minskning av antalet polisanmälda bluffakturor

Antalet anmälningar om bedrägerier med hjälp av bluffakturor har minskat med 43 procent perioden januari-november 2017 jämfört med motsvarande period förra året.

Under perioden januari-november gjordes totalt 185 903 anmälningar om bedrägeri och annan oredlighet i Sverige. Detta motsvarar en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period 2016.

Den största brottskategorin när det gäller bedrägerier är datorbedrägeri. Inom den kategorin har det gjorts 90 366 anmälningar hittills i år, vilket är en ökning med 4 procent.

Inom andra typer av bedrägeri är förändringarna större. Antalet anmälningar om automatmissbruk ökade exempelvis med 14 procent medan antalet anmälningar om bedrägeri med kontokort minskade med 8 procent.

En av de största förändringarna rör bedrägerier med hjälp av bluffakturor. Hittills i år har det gjorts 7 951 anmälningar inom denna brottskategori, vilket är 5 880 färre än motsvarande period förra året. Detta motsvarar en minskning med 43 procent.

Bedrägeri med hjälp av bluffaktura är dock en brottstyp där enskilda anmälningar kan innehålla ett stort antal brott. Därför bör siffrorna tolkas med försiktighet.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng