2014-12-10

Kompaktlösning för passersystem och larm i mindre objekt

RCO Security släpper nu en specialanpassad version av undercentralen UC-50 – hjärnan i bolagets passersystem R-CARD 5000 som kontrollerar och övervakar övriga anslutna produkter. Den nya kostnadseffektiva undercentralen UC-50/4M riktar sig till mindre objekt och kedjekunder med begränsade behov.

UC-50/4M är speciellt framtagen för objekt där man endast behöver säkra ett fåtal dörrar med hjälp av en passer- och inbrottslarmlösning, men ändå vill kunna sköta all administration centralt via mjukvaran R-CARD M5 och slippa flera olika system.

Den SBSC-intygade undercentralen klarar av fyra dörrmiljöer (tre dörrar och en manöverpanel), larm och ett stort antal offline-läsare i RCO:s nya läsarserie NoKey offline. Exempel på objekt där den nya undercentralen lämpar sig väldigt väl är butiker, förskolor, daghem eller tekniska utrymmen.

– UC-50/4M är främst en undercentral för dem som önskar gemensam administration av flera mindre objekt med få dörrar. Men handlar det om endast ett objekt är vinsterna också många. Har man ett begränsat behov på sin anläggning blir en passer- och larminstallation väldigt kostnadseffektiv med denna nya lösning, säger Lars Mattsson, vd för RCO Security.

– En stor fördel med UC-50/4M är att den, förutom fyra online-dörrmiljöer, kan hantera flera tusen offline-läsare. På så sätt kan man med en enda central faktiskt trygga även större objekt där man vill höja säkerheten genom att installera en passer- och larmlösning, avslutar Lars Mattsson.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng