2017-12-30

Kaspersky överklagar uteslutning från USA:s inrikessäkerhetsdepartement

Kaspersky Lab söker ett överklagande i federal domstol i gällande beslutet från USA:s inrikessäkerhetsdepartement (Department of Homeland Security) om bindande operativt direktiv 17-01 som förbjuder användningen av företagets produkter hos federala myndigheter.

Kaspersky Lab har överklagat beslutet enligt förvaltningsföreskrifterna för att driva genom sina konstitutionella rättigheter och utmana det bindande operativa direktivet som förbjuder användning av företagets produkter och lösningar av amerikanska myndigheter. Företaget hävdar att inrikessäkerhetsdepartementets beslut är i strid med konstitutionen och bygger på subjektiva, icke-tekniska offentliga källor, såsom obehöriga och ofta anonyma källor i media, relaterade påståenden och rykten. Vidare har inrikessäkerhetsdepartementet misslyckats med att ge företaget tillräcklig grund för att motverka de otillåtna påståenden som ligger till grund för direktivet och inte lämnat några bevis för att företaget har gjort sig skyldig till oegentligheter, menar Kaspersky Lab i ett pressmeddelande.

Företaget skriver att deras vilja att samarbeta med inrikessäkerhetsdepartementets granskning har varit väldokumenterad. Kaspersky Lav framhåller i pressmeddelandet att man tog kontakt med inrikessäkerhetsdepartementet i mitten av juli och erbjöd sig att ge vilken information eller hjälp som helst gällande företaget, dess verksamhet eller dess produkter. I mitten av augusti bekräftade inrikessäkerhetsdepartementet att man hade mottagit företagets skrivelse och att man uppskattade erbjudandet att tillhandahålla information och uttryckte intresse för framtida kommunikation med Kaspersky Lab i frågan. Nästa skrivelse från inrikessäkerhetsdepartementet till Kaspersky Lab var dock anmälan om utfärdande av bindande operativt direktiv 17-01 den 13 september 2017.

Kaspersky Lab skriver också att företaget – till följd av inrikessäkerhetsdepartementets handlingar – vållats otillbörlig skada både vad gäller rykte inom IT-säkerhetsbranschen och företagets försäljning i USA. Företaget menar att handlingarna har orättvist ifrågasatt Kaspersky Labs grundläggande principer för att skydda sina kunder och bekämpa cyberhot, oavsett ursprung eller syfte. Genom att lämna in denna överklagan hoppas Kaspersky Lab att skydda sina rättigheter enligt amerikanska konstitutionen och federala lagar samt reparera skadan som har drabbat företagets kommersiella verksamhet, dess amerikanska anställda och dess amerikanska affärspartner.

– Eftersom Kaspersky Lab inte har fått en rättvis möjlighet att bemöta dessa påståenden och inga tekniska bevis har lagts fram för att bekräfta inrikessäkerhetsdepartementets åtgärder är det i företagets intresse att försvara sig i denna fråga, säger Eugene Kaspersky, VD för Kaspersky Lab.

– Oavsett beslut från inrikessäkerhetsdepartementet fortsätter vi att göra vad som verkligen betyder något: att göra världen säkrare mot cyberbrott.

För att visa på sitt engagemang för tillit, öppenhet och ansvarsskyldighet lanserade Kaspersky Lab den 23 oktober 2017 Global Transparency Initiative. Detta initiativ kommer att omfatta en oberoende granskning av företagets källkod, programuppdateringar och regler för hotdetektion. Det innefattar även en oberoende granskning av interna processer för att verifiera integriteten i bolagets lösningar och processer, samt tre ”transparency centers” i Asien, Europa och USA senast 2020. Kaspersky Lab har även ökat belöningen för upptäckta sårbarheter, så kallade bug bounty rewards, i Kaspersky Lab-produkter till 100 000 dollar.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng