2015-03-11

JK ska utreda stärkt skydd för den personliga integriteten

Kamerabevakning är en fråga som är relevant för den personliga integriteten

Kamerabevakning är en fråga som är relevant för den personliga integriteten

Regeringen beslutade den 22 december 2014 att tillsätta en utredning om hur skyddet för den personliga integriteten kan förstärkas genom att i högre grad samla tillsynen över personuppgiftsbehandling hos en myndighet (Dir. 2014:164). Nu har justitiekanslern Anna Skarhed utsetts till särskild utredare.
Förutom att lämna förslag på hur tillsynen över personuppgiftsbehandling kan förstärkas genom att samlas hos en myndighet ingår det i uppdraget att förbereda myndigheten för att kunna fullgöra de uppgifter som dels Integritetskommittén (Ju 2014:09) kan komma att föreslå att ett integritetsskyddsråd ska ha, dels kan bli resultatet av reformeringen av EU:s dataskyddsreglering.

– Regeringen vill stärka skyddet av den enskildes integritet. Hur personuppgifter behandlas och sprids har stor betydelse för den enskildes integritet i informationssamhället. I dag delas ansvaret för skyddet av personuppgifter mellan flera myndigheter men det har framförts argument för att skyddet skulle bli starkare och effektivare om tillsynen i större utsträckning samlades hos en myndighet. Jag är glad över att justitiekansler Anna Skarhed har åtagit sig uppdraget som särskild utredare, säger Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2016.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng